Varför upplever man att tiden går så fort när man kommit upp i åren? Är det insikten om att man inte kommer att hinna med allt det som man föresatt sig? Det finns de som säger att tiden stundtals känns dryg, men det beror nog mest på förslappade tankefunktioner.

De som i första hand tyr sig trygghetsgarantierna i dagens samhälle, är i verklig osäkerhet.

Nedskärningar hotar Europas sociala system enligt information.dk. Värst kommer ensamstående pensionärer och barnfamiljer att drabbas. Hela den europeiska välfärdsmodellen kommer att bli den globala ekonomins största offer. Garanterade livstidsjobb och goda pensioner, som vi tagit för givna, kommer att visa sig vara en illusion. Alla länder står i stort inför samma problem. De samhälleliga sociala transfereringarna måste minskas. Inget land kommer att vara immun mot detta. Här i Sverige är det pensionärerna som först få känna på de  allmänna besparingarna genom att pensionerna kommer att fortsätta krympa framöver. Skattesystemen inom EU kommer också att utsättas för harmonisering. Inget land kommer att kunna ha ett avvikande skattesystem.

Korruption förekommer inte enbart på kommun-och landstingsnivå. Även inom den statliga förvaltningen förekommer den. T ex inom Migrationsverket. Om detta skriver Merit Wager på sin blogg. Är det någon som reagerar?

I en demokrati av svensk modell ska alla tänka lika. Men liknar inte detta mer diktatur än demokrati? Politikerna styr folket i stället för tvärt om.

På den amerikanska sajten bigquestionsonline.com sysslar man med de ”stora” frågorna, bl a om universums uppkomst. En mycket intressant och tankeutmanande sajt. T ex: Varför finns det någonting snarare än ingenting? Men svaren hittills om vad som ”orsakade” Big Bang, är fortfarande ”Vi vet inte.Ännu!” Vår okunskap om detta ögonblick i historien är fortfarande total. Det finns hittills bara obevisbara teorier. Med vetenskapen är det så att osäkerheten är dess styrka, och att fly till övernaturliga ”enkla” svar är bara en form av slappt tänkande.

Schopenhauer menade att sanningen är outsäglig. Ändå ägnade han över 500.000 ord på att försöka förklara vad som icke med ord kan förklaras.

Wittgenstein myntade: Om det man inte kan tala, måste man tiga. Något för alla svamlande pratmakare att besinna.

Om Carl Bildt kan man ha åsikter, men hans utstuderade sätt att avspisa korkade frågor från journalister har högt underhållningsvärde.

Fikon är fikon – tror man. Men enligt radions ”Naturmorgon” finns det i världen över 1.000 olika sorters fikon. Enligt samma program finns det i Sverige över 20 olika sorters insekter som tillhör släktet skorpioner.

Boktips: På spaning efter William Shakespeare av Bill Bryson. Det är inte mycket vi vet om personen Shakespeare, men i denna boken uppdagas en del tidigare okänt. Bl a får vi veta att det finns sex olika namnteckningar av S bevarade. Det visar sig att alla sex är olika stavade och dessutom är samtliga felstavade. S kunde alltså inte stava till sitt eget namn! S var ju en mästare på ömsint kärlekslyrik, men sin hustru och barnen bedrog han nesligt.

Annonser