Om Vilhelm Ekelund skriver Per Erik Ljung, att av läsaren kräver han allt. Han vägrar vara en del av tidens rörelser eller litterära nycker. Han går sin egen väg. Han skapar nästan sitt eget språk, laddar ord och termer med nya och associerande  innebörder. Språket är avskalat, naket och fritt från slagg.

Det är de här egenskaperna som gör det så renande och upplyftande att läsa Ekelund.

Juli Zeh uppmålar i sin senaste bok ”Corpus Delicit” en dyster framtid med ett uppskruvat kontrollsamhälle och en statligt styrd hälsofascism. Den kroppsliga smärtan är eliminerad men friheten har ersatts av övervakningsångest. Att inte anpassa sig till de statliga direktiven anses som ett hot mot staten och blir föremål för polisingripande. Alla människor är skyldiga att förvalta och underhålla sina kroppar. Att vilja bli lämnad i fred betraktas som suspekt och samhällsfarligt. Kroppen är inte längre din egen utan tillhör staten.

Fortare än vad man kunnat anat kommer Juli Zeh`s framtidsvision oss till mötes. I Stockholms Stad sätts nu ”Press på boende om sund livsstil” enligt DN den 9 nov. Följande regler uppställs för de som ämna bebo ”Norra Djurgårdsstaden”: Sopsortera. Ät rätt mat. Åk kollektivt eller cykla. Handla miljömärkt. Motionera regelbundet. Ingå i en bilpool. Umgås med grannarna. Områdesnätverk med Boskola. Områdesambassadörer. Miljöprofil, folkhälsa och motion ska ingå som en del av den hållbara livsstilen. Innebyggarna ska bo i en modern eko-by med social fostran.

Om detta tveksamma projekt med doft av forna Sovjet, råder i stort sett politisk enighet i Stockholms Kommunfullmäktige. Kan man komma närmre politiska miljökolchoser? Som hyresgäst i dessa nyproducerade lägenheter kommer man att ställas inför en handlingsplan, som vore man en socialbidragstagare, eller utsättas för en form av socialfascism. Kommunen tar hand om dig! En stadsdel för perfekta människor eller diktatur med silkesvantar. Hur rätt du hade Juli Zeh!

De styrande ogillar starkt ”eget tänkande”, eftersom detta ofta leder till åsikter och uppfattningar om hamnar utanför gängse god svensk konsensusideologi.

Sverige har halkat ner till 15:e plats på FN:s välståndslista. Vad värre är att FN förutspår att raset utför för Sverige kommer att fortsätta så att vi år 2020 kommer att ligga på 25:e plats. Våra grannländer Norge och Danmark kommer däremot att behålla sina platser i toppen av listan. Varför har då Sverige så svårt för att bevara sitt välstånd? Vi kommer fortsatt att ha problem med hög arbetslöshet, för få nya företag startas och en hög skattebelastning. Allt pekar dock mot att bidrags-Sverige går mot sitt sammanbrott och att raset på välståndslistan då inte kommer att bli fullt så stort. Sverige har idag en exponentiellt stigande kurva av administrativa bördor och en mängd andra tillväxtsänkande företeelser. Men till sist måste ändå den fundamentala frågan ställas: Hur länge till kan världens ekonomier fortsätta kalkylera med ständigt ökande tillväxt och vad händer när den globala tillväxten falnar?

Så här skriver Herman Zweibel i Onion: Det världens ledare på G20 idag sysslar med är att disponera om solstolarna på det maskhålsstungna Titanic.

Världshälsoorganisationen, WHO, säger att år 2020 kommer i västvärlden depressioner att vara den näst största dödsorsaken efter hjärt-och kärlsjukdomarna.

Viljan till tro är konstant, det är bara föremålet för tron som varierar. Därför kommer religioner i olika skepnader att alltid vara med oss.

Annonser