Novembers lugn.

Inte lövens oro.

Allt syns genom.

Kommer från skugga till ljus.

Tystnar från världen bort.      (Helena Ankara)

När oron har stillnat/och fjärilarna flugit bort,/när allt slätats ut/och tiden blir greppbar igen,/blir livet till liv.

Tomheten är inget som bör flys, utan lodas på djupet. Tror man att tomheten eller ledan är något som måste flys ifrån, får man snart ett helvete.

Vårt liv är bara det vi kan minnas av det. Så länge vi minns, finns vi. Minnet av livet – är livet. Att dö är att glömma, att glömma är att dö.

Tro är en sak – verkligheten en annan.

Frihet är inte att tro något.

Ett bundet tänkande kan aldrig vara sanningssökande.

Sanningen är inte alltid skönhet, men hungern efter den är det.

Att omfatta en religion förutsätter en tro på det övernaturliga och ovetbara. Detta är förnuftets stora stötesten. Förnuftet – en negation i trons landskap.

Hur mycket information vi än utsätts för, kan vi aldrig ta emot mer än en i taget.

Tiden finns inte, säger någon. Men det är inte sant. Den finns och är vår värsta fiende – den för oss ständigt mot slutet.

Religionens största drivkraft är människans omsorg för den privata välgången. Den formen av religion dör aldrig ut, och den är hednisk.

Allt som borde göras snärjer mig./Hellre vill jag tänka tankar./Till synes overksam till det yttre/men ständigt verksam i det inre.

All frihet som erbjuds människan är i själva verket ett tvång. All verklig frihet måste erövras.

Den försvinnande solen lyser i björktopparna/reflekteras med intensivt gult ljus/från de nu helt gula löven/Det är höst, på gränsen mot vintern./Begränsningens tid stundar.

För att behålla den intellektuella spänsten: Tänk alltid på vad du tänker, analyserar dina tankar och försök att se varför du tänker som du gör.

Sanningen ligger inom ett begränsat område, medan villfarelsen är oändlig.

Stephen Hawking: Universum bara är. Det behövs inget varför! (Låter inte speciellt vetenskapligt). Vidare, det fanns ingen tid före universums uppkomst, därför är frågan om vad som fanns före universums uppkomst meningslös.

På tal om universum så skriver William Golding:”Vi står på ett stoftkorn som kretsar runt en mindre stjärna i utkanten av de oräkneliga galaxerna och deklarerar vårt snusförnuft.”

Musiktips: Gustaf Mahlers symfoni nr 4.

Annonser