På ytan den tillkämpade glädjen och modet/men under finns alltid sorgen/som ett stilla vatten/att låta sig sänkas ned i/att omslutas av/en tillflykt.

Låt aldrig andra tänka för dig. Bli en självtänkare!

Enligt kvantfysikerna går tiden på subatomär nivå både framåt och bakåt. Redan Augustinius hade problem med tiden;”Vad är tid? Om ingen frågar mig så vet jag. Men om jag vill förklara det för någon som frågar, så vet jag inte”. Newton sa att tiden är till sin natur utan relation till något yttre, den flyter fram likformigt. Einstein menade att tiden är relativ och att den påverkas t ex av tyngdkraften.

Den enda verklighet som vi kan veta någonting om är den vetenskapen har tillgång till. Att ha åsikter om något som vetenskapen inte har tillgång till, är irrationellt. Den enda verklighet som existerar, är den som vetenskapen har tillgång till. Det som är bortom det empiriska kan vi helt enkelt inte ha någon vetskap om. Den som hävdar saker om andra världar är den som har bevisbördan.

Den tyska författarinnan Juli Zeh betraktas, tillsammans med Michel Houellebecq, som dagens vassaste samtidskritiker. Juli Zeh skriver:”Vi är på väg mot ett samhälle med normalitetsfascism. Det farligaste för invånarna i detta samhälle är att bli outsiders, att inte foga sig. Vi ska bedövas och lockas till att tro på allt vad samhället säger.

Den amerikanske konstnären Robert Ryman har nått stora framgångar genom sin epokgörande målarkonst. Rymans hyllade ”konstverk” består av stora helt vitmålade dukar. Alltså målningar som består av ingenting annat än helt vita ytor. Rymans motivering för sin något enahanda ”konst” är att han vill ”minska visuella störningar”. Konstkritikerna vet inte till sig i sin beundran inför Rymans nydanande målarkonst.

Den otroligt upphausade deckaren ”Strindbergs stjärna” av Jan Wallentin, som redan före utgivningen sålts till 14 länder, visar sig vara en knappt medelmåttig svensk deckare, skriven på ett språkmässigt riktigt uselt sätt. Boken är full av språkliga grodor av den sorten som brukar förekomma i skoluppsatser. Dessutom verkar det, på grund av alla stavfelen, som om förlaget (Bonniers) struntat i korrekturläsningen. Slutsats: typisk litteratur för hjärndöda.

I engelska Independent står att läsa om Jane Austen att hon var urusel både när det gällde stavningen och grammatiken. Men likväl var hon en av världens mest beundrade författare. Något som knappast Jan Wallentin kan aspirera på.

En av globaliseringens allvarliga nackdelar är dess integrerande verkan – vid en viss punkt sprider sig snabbt lokalt uppkomna kriser till resten av världen och situationen blir då lätt okontrollerbar.

Till årets Nobelfest är alla partiledarna med respektive inbjudna, dock inte Jimmie Åkesson. Detta kan man väl kalla för populistisk mobbing på hög nivå.

Berättigad fråga i Guardian: Vad ska västeuropeerna egentligen syssla med när all tillverkningsindustri en gång för alla flyttat ut. En fråga som också borde ställas till alla blåögda svenska politiker, som fortfarande hoppas på att tillverkningsindustrin ska lösa arbetslösheten. I gårdagens arbetsmarknadspolitiska debatt i riksdagen framkom att regeringens recept för att minska arbetslösheten, är att ge Arbetsförmedlingen utökade resurser. Problemet är dock att AF har få jobb att förmedla till dem som mest skulle behöva dem – ungdomar, långtidsarbetslösa, lågutbildade och invandrare. Den efterfrågan som idag finns gäller i huvudsak kvalificerad arbetskraft.

Annonser