När det gäller fåfänga är vad som helst bättre än ingenting.(Céline)

Altruism är helt enkelt egenintresse av en subtil form. Vi mår bra när vi gör något bra för någon annan. Men trevliga killar får inte alltid sista dansen.

För religiösa människor finns det i allmänhet ett drag av baktanke i deras altruism – en hinsides belöning. Detta kan betecknas som en form av egoistisk altruism. Det gamla ordspråket ”Dygden har sin egen belöning” har sin giltighet.

Behövs religionen för att upprätthålla moralen i ett samhälle? Går moralupplösning och samhällsupplösning hand i hand? Något att tänka över när vi i dagens samhälle har en tendens till att devalvera värdegrunderna.

Har Bill Gates en baktanke när han skänker miljader till fattiga i Afrika? Ser han mottagarna som framtida köpare av Windows produkter? Eller är Bill Gates en äkta altruist?

Alla dessa offentliga välgörenhetsgalor tenderar att bli ren uppvisning i kalkylerat egenintresse och har föga med altruism att göra.

Ytterst kan man nog se altruism som en mekanism för artens överlevnad.

Media i symbios med politiker och kriminologer verkar med-eller omedvetet för att det ökande våldet i samhället normaliseras. Man möts för det mesta av en förklarande och överslätande attityd när det gäller våldsutvecklingen. Varför?

Enligt Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus, så är alla som inte delar vissa akademiska vänsteråsikter, presumtiva Sverigedemokrater. Så lågt till taket är det i dagens Sverige. Men tydligen har inte fru Marteus förstått att hennes skriverier snarast gynnar SD i stället för tvärt om.

Storbritanniens erfarenheter från sina vindkraftsparker är, enligt The Telegraph, att vindkraften är den dyraste formen för produktion av elenergi. Vindkraften är 90% dyrare än fossilbränsledrivna kraftverk och 50% dyrare än kärnkraften.

När det gäller de svenska elpriserna så sätts priset efter den dyraste energikällan, som är vindkraften.

Prins Charles strör oupphörligt sina förnumstiga ”råd” till jordens befolkning om hur de ska ställa om sina liv för att dramatiskt sänka sina utsläpp av koldioxid. Nu är det emellertid så att Prins Charles ”råd” i olika media, inte har större trovärdighet än de senaste funderingarna från Lady Gaga. Men varken Prins Charles, Lady Gaga eller Al Gore har hittills visat att de själva är benägna att förändra sin egen livsstil.

Det är anmärkningsvärt med vilket förstrött intresse  svensk media ägnar den snabba och kraftiga militära upprustning som nu sker i vårt grannland Ryssland. Detta sker samtidigt som flertalet av de europeiska länderna av ekonomiska skäl tvingas dra ner på försvarsbudgeten. Bland annat pågår nu nybyggnad av 20 st fregatter, plus ett antal u-båtar och landstigningsfartyg, som alla ska placeras ut i ”Fredens Hav”, Östersjön. Den ryska försvarsbudgeten har nyss skrivits upp med 140%! Om detta nämns inget i svenska medier.

Annonser