Motorvägens ständigt susande sorl.

Bolldunk mot en garageport.

En motorgräsklippare ylar ett stycke bort.

En moped vrålar ilsket förbi.

O, tystnad, var är du?

De flesta lärare är totalt utmattade. En nutida elev skulle aldrig få för sig att läsa något av Harry Martinson. De kan helt enkelt inte förstå det han skriver. Tänk vad de går miste om.

Tiden rinner ut. Men tydligen avtrubbar åldrandet sinnet så till den grad, att man inte känner någon som helst ångest över detta fatala faktum. Tvärtom, man kan utan vidare ägna tiden åt att vegetera eller glo på idiotiska blaha-program på tv. Eller att läsa tidningar av så låg kvalité att de inte ens duger till dasspapper.

Utan att kunna påverka/rutschar man ständigt utför/mot det definitiva slutet./Borde man känna ångest?

Tryggheten kan aldrig bli mer än små öar i otrygghetens ocean. Detta måste man lära sig att inse.

Jag sitter. Gör till synes ingenting. Men så är det ej – jag tänker.

Ju äldre seglarn blir,

ju kortare blir sommaren

och färden.

Som alltid kan man finna trösterika ord hos Ekelund: Vilken stor lättnad, vilken lindring i människornas hela sätt att förhålla sig inbördes skulle det ej betyda, om livets hela sagolikhet, äventyrlighet och obegriplighet alltid kunde stå fullt levande för sinnet! Det andliga förvärvsbegäret är den säkraste egendom som står att vinna av detta liv: Därom har alla varit ense, som varit värda att höra på.

Hur undvika att åldrandet grumlar tanken? Nyfikenheten på livet och dess under måste på alla vis upprätthållas. Aldrig nöja sig med svaren. Ifrågasätt alltid! När tanken blir slö slocknar aptiten på livet.

Amerikanska forskare ifrågasätter lämpligheten i att barn i de tidiga klasserna lär sig att skriva med hjälp av datorn. Det är viktigt för barnens kognitiva utveckling att de lär sig skriva för hand med penna och papper. Att skriva för hand engagerar hjärnan i lärandet. Att skriva ner bokstäverna för hand med pennan , i stället för att bara titta på dem, engagerar hjärnan. Handen har en unik relation med hjärnan när det gäller att komponera tankar och idéer. Att skriva för hand aktiverar massiva regioner av hjärnan där tänkande, språk och arbetsminnen lagras och information hanteras. En färsk undersökning visar att barn i årskurs två, fyra och sex, skriver sina uppsatser med fler ord, snabbare och mer uttrycksfullt om de skriver för hand med penna, än vad som gäller om de skriver via datorns tangentbord.

En fråga som kan vara relevant i sammanhanget: Varför har tjejer i allmänhet bättre och vackrare handstil än killarna?

Annonser