Andante.

Den långsamma dyningen häver sig,

läger sig till ro.

Tystnaden hörs.

Agnostikern.

På den ena sidan står de som tror,

på den andra de som tror att de vet.

Själv står jag mitt emellan.

Stjärnfall.

Livet – en engångsföreteelse.

Ett stjärnfall

som glimmar till

en kort sekund.

Man säger stundom att någon har kommit hem, den sökande har funnit målet. Jag misstror starkt detta uttryck, i den betydelsen att man har slagit sig till ro, sökandet har upphört, oron har stillats. Det är i stället så, att den som tror sig ha funnit målet ofta missar det. När sökandet upphört infinner sig stilleståndet, som är lika med död. De stora själarna upphör aldrig att söka.

Sofia Tolstojs dagbok är en skrämmande läsning över hur det var att vara hustru till den store författaren. Leo Tolstoj betraktade sin hustru som något att tillfredsställa sin sexualitet med (de fick 13 barn!), och som någon som skötte alla de praktiska göromålen i hemmet. Sofia skriver:”Om han hade haft ett uns av den psykologiska förståelse som hans böcker är fyllda av, skulle han förstått all den smärta och förtvivlan jag gick igenom”. Av sina ”vänner” fick Sofia höra att hon skulle vara tacksam över att få vara hustru till ett sådant geni. Själv skriver Sofia om de 48 åren tillsammans med geniet Leo:”Han har plågat mig med sin kyla, sin grymhet och extrema egoism”. Om Leo Tolstoj kan sägas att han var en ängel i sitt konstnärskap men en demon i det privata.

Det här med att orientera sig är nog inte helt lätt. Jag har nu snart använt ett långt liv till detta och tycker mig alltid, efter alla utvikningar, återkomma till utgångspunkten. Men nog har jag väl lärt mig något under den långa resans gång? Eller är det så illa att ett långt liv inte räcker till för att hinna lära sig vad livet egentligen innebär? Kanske är det så. Hur är det då med alla de trosvissa med rosende kinder? De har nog bara inte tänkt tillräckligt långt. Tro och tanke är sällan parhästar.

Det kan inte ofta nog framhållas den goda litteraturens betydelse. Så skrev t ex Rumi:”Ett hus utan några böcker är som en kropp utan själ”. Tyvärr så tycks boken vara på tillbakagång. I de moderna heminredningstidskrifternas flotta fotomontage, lyser ofta bokhyllorna med sin frånvaro. Sedan beror det ju också på  vad för slags böcker man omger sig med. Ekelund och Emerson ansåg ju att det finns bara ett begränsat antal böcker som är värda att läsa. De ansåg snarare, att läsa för många böcker blir man dum av. När man talar om böcker så menar jag ”riktiga” böcker, inte varuhusens stapelvaror av mediokra deckare eller nyare skönlitteratur.

Nietzsche talade om visshetsbegäret. Men den harmoniska människan saknar varje form av begär, detta är förutsättningen för harmoni.

Den intolerans mot kritik som vi idag ser, är början till en sann åsiktsdiktatur, som kan uppstå och frodas även under det som vi kallar för demokrati.

Politikernas lallande om att det om några år kommer att bli brist på arbetskraft är inte sant. Både 60-talisterna och 90-talisterna är betydligt fler än de årsklasser som kommer att gå i pension under de närmaste tjugo åren. Vad som ligger framför detta kan ingen veta idag.

Internationella valutafonden (IMF) har sålt drygt 403 ton guld, för att få in pengar att låna ut till fattiga länder. Nu i backspegeln visar det sig att över 67% av lånen gått till EU-länder, som Grekland, Spanien, Irland och Storbritannien. Länder som skött sin ekonomi på ett uruselt sätt har favoriserats av IMF före verkligt fattiga länder. Är det egentligen någon som är förvånad?

Rubrik i Dagens Industri: ”Etanolen medför högre matpriser”. Det borde väl snart gå upp  även för våra politiker, det vansinniga i att använda högvärdiga livsmedel, t ex majs och vete, för att framställa etanol till fordonsdrivmedel.

Muriel Barberys ”Igelkottens elegans”, är en roman som skänker ett slags bubblande livsmod genom sin finstämda filosofiska personskildring. Jag lånade ut boken till en bekant, som säger att han läser mycket. Han sa sig dock inte lyckats med att läsa ut den – den var för tung och svårläst! Så olika kan man uppfatta ett författarskap.

Annonser