Sommaren har lagt sig till ro/och hösten har smygande tagit för sig./Dagarna stympas allt mer/och nattfrosten har visat sina nypor./Vintern har redan samlat sina isande styrkor,/väntar vid horisonten på tillfälle/att komma loss.

Den ena furan efter den andra/faller omkring mig./Några lämnar omätbara tomrum/andra bara omärkbart försvinner.

Frihet förutsätter frihet från det förflutna. Gräva i gammalt ger endast sorg. Men det kan väl inte gälla allt det glada och goda man upplevt? Jo, saknaden efter detta leder till sorg.

Det förflutna söker sin överlevnad, skriver Klaus Rifbjerg. Men för att det förflutna ska kunna behålla sin mening måste minnet vara intakt. Livet håller öppet längre än 7eleven, men när det väl stängs är det för alltid.

Vad är ingenting? Hur ser det ut och vad innehåller det? Astronomerna säger ju att universum uppstod ur ingenting.

Nu säger astrofysikerna att det krävs nya teorier för att förklara de svarta hålen. Ingen har någonsin sett ett svart hål, men de ”måste” finnas. Vi vet inte vad som döljer sig i rymden. De svar vi har idag är förmodligen felaktiga. Astrofysikerna tvivlar till och med på om Einsteins relativitetsteori verkligen är riktig.

Är uttrycket ”jag bor ensam” ett konstaterande eller ett värderande? Därom tvistar de språklärde.

Mitt i all hysterin över SD:s framgångar i valet, har det i media ännu inte hörts eller setts en endaste djupgående analys över varför det gick som det gick. Sanningen är väl närmast den att SD:s framgångar är ett symptom på att något inte står rätt till samhället. Att lösa detta genom att välta lass av hat och okvädningsord över dem som blivit invalda i parlamentet kan knappast vara rätt väg att gå. I en demokrati vinner man sällan slaget mot en åsikt genom att förnedra och förtala åsiktens företrädare. Vad som nu efterlyses är en ärlig och öppen debatt om den spektakulära svenska asylpolitiken och den misslyckade integrationen. Det apspel som nu utspelas i riksdagen är knappast något som kan stärka demokratins ställning. För egen del kommer jag inte att deltaga i några fler val, det är mig alltför motbjudande.

Religioner bygger på idéer som i grunden bygger på tankar som uppstått i människors hjärnor.

Kan inte samtalet föras mellan mig och dig, får det föras mellan mig och mig.

Se det förflutna för vad det är: Minnen, Tankar, Bilder och med dem förbundna känslor och emotioner.

Ingen tid lockar till betraktelser så som hösten. Man börjar mer och mer sitta inne. Ifall man då äger en själ, så öppnar den sig; den slår ut med sina blommor, sedan jordens blommor slutat. (Carl Jonas Love Almqvist)

Veckan cd: Semmy Stahlhammer/Karin Strid ”Music for mood and atmosphere”.

Annonser