Stephen Hawking tror numera att universum är cykliskt och att det inte  behövs någon Gud för att sätta igång det. Men det ger inte svaret på frågan: Varför finns det någonting i stället för ingenting?

Newtons världsbild som haft en dominerande ställning, den att världen är ett urverk som fungerar enligt ett förutbestämt mönster och där avvikelser inte kan förekomma, är inte längre så givet. Kvantfysiken visar ju att inget är egentligen förutsägbart. Allt pekar också på att evolutionen sker helt slumpmässigt. Vid olika steg i utvecklingen finns ett otal olika vägar att välja och inte alltid väljs den mest lämpliga eller ändamålsriktiga.

Att meditera över: Det verkligas obetvingliga kombinationer, t ex universums utveckling efter Big Bang. Lotteriet med ytterst minimal vinstchans föll ut med vinst. Alltså slumpens verk. Är det inte också slumpens verk att jag sitter här just nu och skriver detta?

Tiden har ju inget minne, kan inte känna eller tänka. Tiden kan endast ha existens i betraktarens ögon. Utan iakttagaren finns inte tiden.

Bara de tankar du har mottagit på dina vandringar har något värde (Nietzsche). Jämför med Ekelund – ständigt vandrande – ensamvandrare.

Att våga gå in i tomheten, upphöra att frukta den, dock alltid veta att den är en realitet och en del av verkligheten. Det är först när man försöker fly tomheten som den blir avskräckande.

Den svenska konsensuskulturen mår inte bra av att konfronteras med den högljudda konflikthantering som många av våra invandrare praktiserar enligt sin kultur.

Full sysselsättning och hållbar utveckling är en omöjlig kombination i det framtida samhället. Kan vi inte upprätthålla full sysselsättning kommer levnadsstandarden att sjunka. Men å andra sidan kommer den fulla sysselsättningen att kräva eftergifter när det gäller den hållbara utvecklingen. Med andra ord står vi inför ett moment 22 problem.

I Sverige har statens huvuduppgift blivit att sköta utbetalningarna av transfereringarna av det som finns kvar av statsbudgeten, när transfereringskostnaderna tagit sitt.

Den kände utrikeskorrespondenten Robert Fisk skriver i brittiska Independent om ”herdersmorden”. Minst 20.000 (tjugotusen) kvinnor mördas varje år i Mellanöstern och sydvästra Asien. Enligt bl a Amnesty, tyder allt på att denna slakt av oskyldiga kvinnor för att de ”vanärat” sina familjer, ökar för varje år. Läs gärna Robert Frisk´s artikel, ingen kan lämnas oberörd efter dessa fruktansvärda interiörer. Hur beklämmande är det då att höra hur vissa vänsterpolitiker här i Sverige försöker förringa problemen med ”hedersmorden”. Kanske för att fiska röster bland oupplysta väljare.

Kan inte undanhålla några stämningsfyllda och poetiska rader från Inkans blogg: Det var som om hon ville se hur mörkret svalde ljuset. På samma sätt som hösten just nu tar en rejäl munsbit av sommaren. Det är vackert. Årstidernas charm med röda rönnbär och björklöv som ännu ej lapar guld och kastanjerna har börjat kläcka sina gyllenbruna ägg rakt ner på trottoaren. Och ändå……jag saknar redan sommaren.

Dagens tankekorn: Sökandet måste alltid ske i den absoluta friheten, aldrig inom uniforma sammanhang.

Dagens musiktips: Henry Purcell, Chaconne i g-moll.

Annonser