Enligt G-P kan man på de göteborgska caféerna får sig serverat en sörjig emulsion benämnd Kaffe latte, till det facila priset av 176:– per liter.

Nu i valtider kan det vara intressant att veta att både den romerska och grekiska demokratin gick under på grund av ”populister som lyssnade på folkets vilja”. De som ville skydda demokratin visste ofta att dess värsta fiende var elektoratets okunnighet. Därför inga folkomröstningar! Men betyder inte demokrati att all makt ska utgå från folket? Här har vi tydligen ett problem.

Vem är det som väljer ditt eget liv – är det du själv eller omgivningen?

Varje tanke producerar en känsla. Känslor är tankar och tankar kan ändras. Om du väljer en annan tanke så skapas en annan känsla. Eländet i våra liv slutar inte förrän vi slutar att tänka på oro, bekymmer, rädslor och ångest. På mental nivå är tankar mycket konkreta och kan påverka materian. Placeboeffekten är ett bevis för detta.

Alla människor behöver dagligen uppleva tystnaden för att orka med dagens alla händelser och intryck. Tystnaden är helig, ett sakrament, som de flesta av dagens människor avskyr.

Skuld och skuldkänslor är något av de mest destruktiva av alla mönster. Men skuld tillhör alltid det förflutna. Att kunna leva helt i nuet upphäver skuldkänslan. Den stora synden; att ge en annan människa skuldkänslor. Vilka sysslar med detta usla hantverk? Jag hyser djup misstro mot personer som bedriver religion som yrkesmässig näringsverksamhet. I all sådan verksamhet finns alltid baktanken med på ett hörn.

Den som säger att han har ett gott samvete ljuger. Ingen människa kan ha ett gott samvete – endast olika grader av ett dåligt.

Det förflutna kan vi aldrig ändra, men betydelsen av det går att påverka. Vi kan omvärdera det som har skett.

Ingen sorg i världen har någonsin lyckats med att kalla någon åter.

Varje minut, ja varje sekund, är liv. Det produktiva flödet är aldrig meningslöst. Att leva här och nu är meningen. Att skjuta livet framför sig är rent av livsfarligt. All religion som förlägger meningen med livet till något okänt i framtiden, är livsfientlig. Äkta liv kan endast levas i nuet.

Att nå fram till sanningen är mödosamt. Därför är det bekvämare att tro på andras utsagor. Men bekvämligheten är ingen beständig huvudkudde – den ger strax dåligt samvete.

Är frihet en tankeprodukt? Eftersom frihet är en känsla, en sinnesstämning, så är svaret givet.

Den naturliga formen är cirkeln. I universum finns inget fyrkantigt, inget med skarpa hörn.

Bakom förlåten till det allra heligaste i Templet, ägde endast översteprästen tillträde. Vad fanns då bakom förlåten? Svar; ingenting! Är detta kanske det symboliska för Guds frånvaro?

Paradiset finns – konstigt nog – alltid i det förgångna eller i framtiden, aldrig i nuet. Kan vi inte uppleva paradiset i nuet förblir det bara en dröm.

Tidsdimensionen har gått i bitar, vi kan inte längre leva eller tänka annat än i brottstycken av tid, som var och ett avlägsnar sig längs sin bana och genast försvinner.

Allt fler styrs av yttre, tillfälligt uppkomna impulser, som regisseras åt oss av konsumtionssamhällets systematiska förförelser. Hur finna några fästpunkter i impulsstyrda ögonblicksmänniskor?

Det är kroppen och inte själen som åldras. Inuti känns det som om tiden står still, eller i varje fall går tiden där oändligt mycket långsammare än den gör utvändigt. Kroppen är tidens hemvist – urtavlan för vårt åldrande. I nolläget den paradoxala förtröstan – intet mer är att förlora.

Musiktips: Brahms opus 105 Nr 1.

Annonser