Det finns två forskare, den ena är en matematiker den andra teolog. Båda hävdar att deras forskning leder till sanningen. Att det finns matematiska sanningar är det väl ingen som betvivlar, men hur är det med de teologiska sanningarna?

Genom att bli medvetna om våra påtagna vanor (mönster), tar vi det första och viktigaste steget mot att frigöra dem. När du ser och erkänner det meningslösa i dina gamla mönster, håller de på att förändras.

Det eviga – en tidslinje utan vare sig början eller slut – vem drar den? Orden sätter här tankens gräns, beskrivning kräver ord – hur beskriva det obeskrivliga? Endast genom ordlös upplevelse, känsloupplevelse, når man bortom språket. Poesin spränger språkets gränser – liksom musiken.

Språket är i viktiga avseende som musik. Det kräver rytm och harmoni som bara får rubbas medvetet. Den österrikiske författaren Karl Kraus gick så långt att han till och med härledde världens sociala och politiska utveckling ur språkanvändningen till den grad att världskrig kunde tänkas bero på slarvig interpunktion.

Betr läsning av böcker: Om man inte är närvarande i läsandets ögonblick – varför är man då där? En viktig bok går man tillbaka till – återvänder – läser om, stannar upp och tänker efter. Det kvantitativa läsandet är snarast av ondo, det är kvalitén som är huvudsaken, och kvalitén finner man sällan i mängden. De bra böckerna återvänder man till och finner där både rum och minnen.

Paul de la Cour: Det enda som har varaktigt värde, är att fördjupa den enstaka upplevelsen, tills den helt fyller en och inte skaffa sig strömmar av upplevelser. Det enda som gör att man kan leva sitt liv värdigt, är förmågan att besinna sig inför livet, förstå dess lagar och böja sig för dem av sig själv, för böja sig för dem måste vi alltid, vare sig vi springer eller ligger. Personligen tror jag, du är ute på resa efter en ungdom du inte tycker har givit dig nog. Om det är riktigt vet jag att du förr eller senare kommer att bli besviken. Och det är ju onödigt, för du har ju ungdomen inom dig. Varför resa efter den? Stanna hos den!

Dagens tankekorn: När missmodet viker kommer den magiska glädjen över att leva. Över att leva! För vad är alternativet?

Musiktips: Dvorak, serenad för stråkar i E-moll op 22:1

Annonser