Ett samhälle som inte kan garantera den rent fysiska och ekonomiska säkerheten för ”vanligt folk” är inget legitimt samhälle. Politiker som inte lyssnar på gräsrötterna befinner sig i demokratins utmarker.

—-

Varför får man inte säga att Wagner är bättre än Lady Gaga, eller att TS Elliot är överlägsen Stieg Larsson? Dagens kulturjournalister anser att all kultur är jämbördig. Detta är den för dagen den politiska korrekthetens mall.

—-

Den fria människan måste undvika alla ”kollektiva känslor” menade Simone Weil. Trots sin djupa religiositet stod Simone Weil utanför alla kyrkor och sammanslutningar. Ett i övrigt märkligt levnadsöde.

Tänk på att normaltillståndet är att inte finnas till. Då värdesätter du bättre varje dag du finns till.

Få tänker nog på att USA har varit i krig i stort sett oavbrutet sedan WW2. Man kan säga att det har blivit en tradition och en nödvändighet för det militärindustriella komplexet, som blivit det kanske mest oumbärliga av USA:s ekonomiska stödben. Den amerikanska ekonomin och välståndet för de privilegierade, bygger i grunden på att man fortsätter att föra krig på främmande kontinenter – aldrig på egen mark. Krig har av de amerikanska ekonomerna och politikerna alltid ansetts som en viktig katalysator för den ekonomiska tillväxten. USA:s ekonomi är till stora delar en krigsekonomi. Över hälften av den federala budgeten går till krig och allt som byggts upp kring detta komplex. Vilka är det då som ytterst styr den amerikanska politiken? Bara i Washington finns det över 40.000 heltidsanställda lobbyister som verkar för olika uppdragsgivare och särintressen. Deras inflytande över den förda politiken bör inte underskattas.

Av värdepappren på den amerikanska börsen utgörs 72% av ”luftpapper” utan något realt värde. Varför är det så få som reagerar över detta?

Ryssland ökar försvarsutgifterna med 60% under de närmaste åren. Finska medier skriver nu om ”Det kalla kriget tog aldrig slut, det tog bara en paus”. I svenska medier har inte skrivits något om detta, som borde ha stort intresse även för Sverige som nu i princip helt avvecklat sitt övergripande försvar.

I Ukraina reser man nu nya Stalin-statyer. Här i Sverige är vi dåligt informerade om vad som håller på att ske i Ukraina. Media sviker sin uppgift när de förtiger viktig information till förmån för pseudonyheter som t ex om Anders Lundin är bättre än Lotta Engberg som allsångsledare.

Dagens tankekorn: Så länge man ännu kan andas under ett fruktträd efter ett regn är livet alltjämt värt att leva.(Solsjenitsyn)

Musiktips: Elgar cellokonsert i E-moll, Telemann violakonsert – Largo.

Annonser