Karen Armstrong skriver: Det vi kallar ”Gud” är bara en symbol som pekar bortom en obeskrivlig trancendens, vars existens vi inte kan bevisa. Den store ”Mekanikern” var föga mer än en idol, en typ av mänsklig projektion. Religionen ska inte ge förklaringar som ligger inom behörigheten för skäl, utan för att hjälpa oss att leva kreativt med verkligheten för vilken det inte finns några enkla lösningar, och finna en inre lugn oas, i dag dock många har valt ohållbar säkerhet i stället.Den bästa teologin är en andlig övning, besläktad med poesin. Religionen är inte en exakt vetenskap utan en sorts konstform, som musik eller måleri, den introducerar oss till en form av kunskap som skiljer sig från det rent rationella och som utan vidare kan sättas ord på.

Den form av religion som Karen Armstrong kommit fram till kan  jag känna en viss sympati för. Hon undviker alla tvärsäkra uppfattningar om sådant man inte kan veta någonting om. En ödmjukhet som oftast helt saknas i de religösa kretsarna.

Det finns bara två ställen där Gud kan befinna sig; i människors hjärnor, eller utanför det kända universum.

Det är en lång och svår process att riva upp de djupa motorvägar som finns inkarvade i hjärnbarken, för att komma till ny insikt.

Rätten till vidskepelse stöds i Sverige av de flesta politiska partierna. Häpnadsväckande är att det tycks vara de radikala feministerna som går i spetsen för dessa krav. Tidigare har ju vänstern hävdat att all religion är ett opium för folket. Nu går man i spetsen för att religiösa kvinnoförnedrande avarter ska skyddas mot samhällets krav och normer.

Kunskap och språk är som sand, det eroderar, man måste hålla det, upprätta det, återerövra det, oavbrutet och ständigt – annars försvinner det.

Dagens tankekorn: Fantasi kan aldrig vara sanning. Fantasin kan orsaka mycket men har för den skull inget med sanningen att göra.

Dagens Ekelund: Det de stora författarna har gemensamt är alltså framför allt en förmåga att påverka läsarnas liv till det bättre. De får läsarna – de läsare som lärt sig att skilja de goda böckerna från de medelmåttiga vill säga – att slipa på sin stil och och därmed sin livssyn.

Dagens musiktips: Bruch violinkonsert nr 1. Mahlers 5:e symfoni.

Annonser