Vetskapen om den svenska sommarens korthet väcker den dova känslan av vemod. Känslan av att den snart är över kastar sin skugga över den vackraste sommardagen.

Samma känsla borde väckas av vetskapen om människolivets oerhörda korthet. Men människan lever i allmänhet som om livet vore evigt. Oviljan att inse verkligheten är stor.

Man ska undvika fästpunkter utanför sig själv. Man är i alla situationer ytterst utlämnad till sig själv. Detta bör ständigt framhållas eftersom det är helt fundamentalt. Det är alltid mig själv det handlar om.

Dagens tankekorn: Lycka – glädje – kärlek – skapande, utan att vara till skada för någon annan.

Dagens Ekelund: Om ingen var trogen -, var själv trogen – ögonblicket! Intet annat fordrar lyckan än detta: Bemäktiga dig ögonblicket.

Annonser