John Updike beskriver på ett träffande sätt hur människor upplever och lever i det moderna västerländska samhället. Dekadens, meningslöshet och tomhet är dominerande. Den påträngande reklamen lockar till köp av onödiga och för sinnet värdelösa produkter. Konsumtion av skrytobjekt utbreder sig. För att fylla tomheten används droger, sprit och sex samt omåttlig konsumism. Ytligheten är den vanligaste egenskapen. Den äkta kulturen sätts på undantag och de otaliga tv-kanalerna speglar dekadensen på samma sätt som nästan all modern litteratur. Den verkliga och värdefulla litteraturen är satt på undantag och kämpar en ojämn kamp mot skräp-och struntlitteraturen. Levnadskonsten nedvärderas, endast pengar har betydelse. Tystnad, stillhet och eftertanke motarbetas och anses som avvikande betéende.

Jag kom osökt att tänka på Emerson som skrev:”Den som verkligen vill vara människa fullt ut, måste vara en avvikare.”

Av omgivningen uppfattas jag nog som en avvikare, men det är inget som bekymrar mig speciellt mycket. Tvärtom!

Dagens tankekorn: Ögonblicken mellan händelserna är precis lika värdefulla att leva i som den tidsrymd själva händelserna upptar.

Dagens Ekelund: Att vara riktigt upptagen av vad som passar dig skulle göra att du alls icke räckte till att vara upptagen av vad som icke passar dig. Och detta är just den sanna tillräckligheten.

Annonser