I radion (!) hörde jag att om det ”farliga” med för mycket tv-tittande. Tänkandet avstannar när man ser på tv. Bilderna som serveras är färdiga och behöver inte omprojiceras. Hjärnan kan ”vila” och blir inaktiv och avtrubbad – förslöad. TV har blivit ett media som helt enkelt inte kan förmedla en tanke, eftersom en tanke bl a behöver sitt tidsutrymme.

När det gäller läsning är det tvärtom. Hjärnan tvingas under läsningen att ständigt projcera fantasibilder med utgång från den lästa texten. Med andra ord, hjärnan är ständigt aktiv under läsning. Och ju mer aktiv hjärnan är desto bättre mår den och desto vitalare blir både den och kroppen i övrigt. Därför är det så nyttigt att läsa och att läsa mycket.

Annonser