Denna asklördag sätter askan sin prägel på större delen av Europa. Kanske bör vi ägna en tanke åt hur små vi verkligen är när Naturen ryter till. Politikerna, som anser sig kunna styra över allt och alla, får nu i sin ömklighet visa hur lite de i verkligheten förmår.

En del frustrerade flygresenärer menar att faran med vulkanaskan är överdriven och att det säkert skulle gå att flyga utan större risk. Men detta motbevisas nu av det finska flygvapnet som hade ett par av sina spaningsplan i luften under torsdagen. Det visar sig att dessa plans motorer fått allvarliga skador av vulkanaskan. Så flyget får nog vackert besinna sig och inse att markbundenheten måste bestå tills vulkanaskan behagat att fly åt annat väderstreck eller tills vulkanen åter lagt sig till ro igen. Och det kan ta tid.

Den uppkomna situationen kan kanske ge oss en tankeställare över om allt detta hysteriska flygande, kors och tvärs över jorden, verkligen gör oss till lyckligare människor. Kanske är det dags för oss att inse att allt har sin begränsning och att inget är för alltid bestående.

Två ord och egenskaper som är en bristvara i dagens samhälle; besinning och eftertanke. I skuggan av flygstoppet kanske det finns anledning att ägna sig en stund åt just besinning och eftertanke.

Annonser