Vårt inre universum utgöres av våra tankar. Tänk dig livet utan tankar, utan tankeförmåga. Vad vore livet då? Livet består av tankar. Att begrunda detta är den renaste formen av meditation. Att försöka förstå hur tanken uppkommer, hur tanken styrs och hur den styr oss. Inse hur många och hur mycket som försöker styra våra tankar. Våra tankar är ALLTID  påverkade, att inse detta är en viktig sanning. Tanken påverkar livet likaväl som livet påverkar tanken. (900310)

Materialismen kväver oss långsamt, både utifrån och innifrån. Materialismen är till sin natur steril, den binder oss till tingen, de döda och ofruktbara. Ofriheten följer i prylsamhällets spår. Matreialismen hatar stillheten och eftertanken. Materialismen har två syskon: kapitalismen och socialismen. (090311)

Alla kan vi bryta oss loss ur det pågående, bereda väg för nya tankebanor, förändra vårt sätt att tänka så att det destruktiva tankemönstret ersätts av ett nytt fruktbärande, livgivande tankesätt. Den negativa tanken är alltid skadlig. (900312)

Att tro på odödligheten är skadligt för vårt sätt att leva. Att inse livets ändlighet ger oss divkraften att värdesätta dagen – stunden. (900402)

Att avstå från en handling är också en handling.

Att göra goda gärningar för att njuta gärningens frukter är egoism.

Att röra sina åhörare till tårar förmår vilken medelmåttig skådespelare som helst. Att förmedla sanningen är få förunnat. (900405)

Livet – det mest otroliga mirakel universum har att bjuda på.

Om du inte vet hur du ska glädjas åt livet kommer du att bli en börda för andra människor.

Med vilken rätt stjäl andra människor av din egen dyrbara tid? Det är din rättighet att mota bort alla tidstjuvarna.

Att låta sig stressas av en annan människa är förnedrande.

Din fantasi är gränslös, den kan dock aldrig komma bortom språket. (900409)

Annonser