Det börjar bli dags för ett bokslut över det strax förflutna 00-talet. En historiker, Olle Larsson, säger i radion att det gångna decenniet har varit det händelsrikaste någonsin. Han anförde för detta bl a tsunamin, 11 sept och klimatet(!). Jag undrar dock om vi inte haft decennier som varit väl så händelserika t ex första världskriget och andra d:o med bl a atombomben, sovjetkommunismens fall. Tsunamin var givetvis en enorm katastrof, men vi har tidigare haft jordbävningar som krävt fler offer än vad tsunamin gjorde. Och klimatet har ju historiskt sett alltid varierat. Till historikerns försvar kan möjligen tillägga att få katastrofer har varit så mediaexponerade som de som inträffade under 00-talet.

På det personliga planet har decenniet betytt både glädje och sorg. Till glädjen hör två barnbarn ytterligare och att jag fått behålla hälsan någorlunda väl. Till sorgen hör att några närstående gått bort varav någon helt oväntat. Men sådant är ju livet – även det mest oväntade inträffar. Nu har jag uppnått den åldern då framförhållningen inte längre känns så viktig. Jag får som Ekelund utropa: Jag har inte längre något mål, varje ögonblick är mål!

GOTT NYTT ÅR!

Annonser