Vilhelm Ekelund: Det enda som lönar mödan att leva för: bli stark i själen!

Vet att du alltid befinner dig på arenan. Därmed är all ”tomhet” förjagad ur tillvaron.

Frihet är ignorera vad man icke kan ändra. Då strömmar livet till dig ur det minsta och enklaste, och du har plötsligt händerna fulla. Att låta vad som inte vill ändra sig vara! Kunde man lära sig den konsten, vore man fri med ens. Och därmed vore just ändringen skedd!

Annonser