Vilhelm Ekelund: Alla stora människor har troligen kännt segerns möjlighet i detta: att anse varje ögonblick som ofantligt viktigt och oersättligt; anse att en skatt ligger dold på varje punkt man befinner sig, vilken endast väntar på att lyftas av den som äger den rätta viljans trollspö i sin hand.

Om ingen var trogen – var själv trogen – ögonblicket! Intet annat fordrar lyckan än detta: bemäktiga dig ögonblicket!

Annonser