Vilhelm Ekelund: Den som endast vill läsa det bästa kan nöja sig med få böcker. Icke som om det ej funnes många goda böcker – det finnes otaliga -; men de goda böckerna säga alla, i grund sedt, detsamma. Den som vill läsa medelmåttiga böcker måste läsa många böcker; ty de medelmåttiga varierar oändligt.

Tänkvärda ord i denna tid när bokfloden hotar att dränka oss i böcker vars litterära kvalitet sällan når över makulaturens värde.

Annonser